Badminton på schemat

Badmintonen som vi känner den idag kommer från att en brittisk officerare stötte på sporten poona i Indien på 1860-talet. Men det går att spåra sporten längre tillbaka än så. Sporter med fjäderboll förekom för över tusen år sedan i Asien. Fenomenet med att fästa fjädrar i bollen för att göra luftfärden långsammare verkar ha uppstått i olika delar av världen helt oberoende av varandra. På 1100-talet utvecklades en föregångare till badminton i franska och italienska kloster. Det kallades Jeu de paume. I det spelet så slog spelarna fjäderbollen mellan sig med händerna. Sporten blev populär och det byggdes anläggningar där man kunde spela Jeu de paume. Framåt 1600-talet så började man använda racketar som påminner om dagens badmintonrackets fast istället för flätade senor så använde man pergament. På det här sättet spelade man fram till när den brittiska officeraren tog med sig poona på mitten av 1800-talet. Då fick man riktiga racketar, nät och banor och på den vägen var det. 1934 bildades det internationella badmintonförbundet.

Badminton är idag störst i Asien, framförallt i Kina och Indonesien. I Europa är Danmark och England de största badmintonländerna. Vill du lära dig mer om Badminton i Sverige så rekommenderar jag att du kollar in Svenska Badmintonförbundets webbsida.

De flesta skolelever får under sin skolgång prova på Badminton ett par gånger. Oftast en gång per årskurs eller vartannat år eller något i den stilen. Om man är intresserad av att spela badminton på fritiden så kan man fråga sin idrottslärare hur man ska gå till väga eller helt enkelt kontakta en anläggning där man kan hyra en bana och spela badminton. I stort sett alla dessa anläggningar har organiserad träning både för barn och vuxna som man kan anmäla sig till för att få börja spela. Det bästa är att man i regel får låna racket av dessa klubbar när man är medlem och därför inte behöver börja med att köpa utrustning innan man vet att det är något man vill satsa på.